Visir till EXO-500 AIR

Vad är Pinlock MAXVISION® ?

Pinlock® passar perfekt i det specialförsänkta området i visiret och skapar ett kontinuerligt lufttryck, som i sin tur stoppar kondensation från att uppstå även när temperaturskillnaden mellan utsidan och insidan av hjälmen ökar.

Även om Pinlock®-linsen passar perfekt i visiret finns två små genomskinliga hållare som ser till att hålla linsen fixerad över tiden. Pinlock MaxVision® ger ingen försämring av sikten, men är en försäkran om att du kommer se klart även under extrema förhållanden...

Visiret till EXO-500 Air är tillgängligt i flera oika färger och toningar