Scorpion TCT VS. Karbon

Hård är inte lika med säker...

Ska en hjälm ha hårt eller mjukt skal?

Argumentet, ju hårdare skal, desto säkrare hjälm stämmer inte.

Det hävdas fortfarande av många att ”endast hårda hjälmskal är säkra”, men det kan lätt motbevisas med hjälpa av enkel fysik.

Att fördela energin över en större yta är viktigt, inte hårdheten på själva ytan.

Självklart måste en hjälms skal vara tillräckligt hårt för att kunna skydda huvudet mot stötar, samt att kunna glida mot t.ex. asfalt.
Nyckelordet här är att absorbera energi!

I ett mjukt skal kan molekylerna röra sig och sprida energin till omgivande molekyler. Effekten av detta blir att energin inte fokuseras på en enda punkt, utan sprids över en större yta. Därmed kan energin tas upp på ett bättre sätt. Om skalet även går sönder kommer ännu mer energi ”försvinna”, eftersom konstruktionen blir som en deformationszon.

ScorpionEXO – kombinerar det bästa av två världar med sitt kompositskal TCT.

Skalet är tillverkat i lager med olika material för att ge en optimal absorbering av energi och likt en bil deformeras vid en hård stöt. Scorpion har även tagit deformeringstänket ytterligare ett steg och låter hela hjälmens struktur samverka, för att kunna erbjuda en oslagbar spridning av energin.

TCT demo

TCT® finns på Scorpionhjälmarna: EXO-2000 AIR, EXO-1000 Air och VX-20 Air

Läs mer om TCT®: Länk