Scorpion Europe VS. USA

Scorpion Europe VS. Scorpion USA...

Hjälmar optimerade efter respektive marknad.

Scorpionhjälmar finns att köpa på flera kontinenter och för att kunna få hjälmarna så anpassade som möjligt efter respektive marknad så har Scorpion olika hjälmar i t.ex Europa och USA.

Dels skiljer sig formen på hjälmarna något på de olka kontinenterna, en form för Europa, en för USA och en för asiatiska marknaden, allt för att ursprungsskalet ska passa optimalt för huvudformen på användarna.

Även säkerhetskraven och testerna är olika på marknaderna. Amerikanska hjälmarna är t.ex tvungna att ha ett tjockare skal för att klara testerna för t.ex Nascar. Där måste en hjälm klara upprepade slag mot exakt samma punkt. Nackdelen med detta är att vikten på hjälmen ökar.

Alla hjälmar från Scorpion Europe uppfyller de Europeiska kraven. De öppningsbara modellerna EXO-900 Air och EXO-300 Air är även godkända både som integralhjälmar och jethjälmar. Detta innebär att de i stängt läge uppfyller kraven som ställs på en integralhjälm.

För att en hjälm ska vara laglig att framföra på allmän väg i Sverige så måste den vara E-godkänd. Är din hjälm inte E-godkänd kan det leda till böter eller försäkringsproblem vid ev. skada.